top of page

STICHTING OLAYA

Stichting OLAYA is in 2023 gestart met het oog op het bevorderen van de mentale gezondheid. Dit doen we middels het stimuleren van onderzoek en activiteiten gericht op de mens.


HET BESTUUR

Voorzitter - B.J.C.M. Hof

Penningmeester - J. H. Schaars


DOELSTELLINGEN

De stichting heeft als doel: de bevordering van de gezondheid en welzijn van de mens op basis van uiteenlopende gezondheidsparameters en chronische ziekten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

GEZOND KRACHTIG EN GELUKKIG

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van verschillende activiteiten en het (doen) faciliteren en financieren van onafhankelijk onderzoek naar de baten van natuurlijke geneeswijzen, zoals koudetraining, mindset en ademhaling of een combinatie hiervan, voor de algemene gezondheid van de mens.  

Sukhasana
Upward Facing Dog
Warrior Two
Woman Stretching
Yoga at Home
Yoga Child's Pose
OLAYA STICHTING: About
bottom of page